Cumartesi, 13 Tem 2024
181/2015 DIŞ DEPOLAR VE LİMAN DIŞINDAKİ GECİÇİ DEPOLAMA YERLERİ İCİN KARAR HAKKINDA
dnd logo antet
 

İzmir, 29/07/2015

Sayı, 181/2015

Değerli Üyelerimiz,

 

02.12.2014 Tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan Geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmez” Maddesi için Danıştay 10.ncu Dairesi tarafından 03/07/2015 tarihinde oyçokluğu ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Duyurular ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla.
Mehti Bıkmaz
Deniz Nakliyecileri Derneği – İzmir Müdür