Cumartesi, 13 Tem 2024
093/2024 Gemi Sağlık İşlemleri Yönergesi
dnd logo "
 

İzmir, 04/07/2024
Sayı, 093/2024

 

İMEAK DTO İzmir Şubesi’nden alınan, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘‘Gemi Sağlık İşlemleri Yönergesi ‘‘ hakkındaki duyuruları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK-1 Gemi Sağlık İşlemleri Yönergesi

 

Saygılarımızla.

Hande Çaylayık
İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği
Dernek Müdürü