Cumartesi, 13 Tem 2024
092/2024 İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) hakk.
dnd logo "
 

İzmir, 04/07/2024
Sayı, 092/2024

 

İMEAK DTO İzmir Şubesi’nden alınan, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘‘İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) ‘‘ hakkındaki duyuruları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK-1 İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) hakk.

 

Saygılarımızla.

Hande Çaylayık
İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği
Dernek Müdürü