Cumartesi, 13 Tem 2024
091/2024 Ücret Tarifelerinde Değişiklik Hakk.
dnd logo "
 

İzmir, 03/07/2024
Sayı, 091/2024

 

İMEAK DTO İzmir Şubesi’nden alınan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün  yayınladığı ‘‘Ücret Tarifelerinde Değişiklik ‘‘ hakkındaki duyuruları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK-1 Ücret Tarifelerinde Değişiklik Hakk.

 

Saygılarımızla.

Hande Çaylayık
İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği
Dernek Müdürü