Cumartesi, 13 Tem 2024
086/2024 İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Hakk.
dnd logo "
 

İzmir, 26/06/2024
Sayı, 086/2024


İMEAK DTO İzmir Şubesi’nden alınan, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘‘İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) ‘‘ hakkındaki duyuruları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK-1 İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) Hakk.

 

Saygılarımızla.

Hande Çaylayık
İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği
Dernek Müdürü