Cumartesi, 25 May 2024
048/2023 Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi ve Kıyı Yapılarının Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
dnd logo "
 

İzmir, 13/03/2023
Sayı, 048/2023

 

İMEAK DTO İzmir Şubesi’nden alınan, ‘‘Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi ve Kıyı Yapılarının Yapım Taleplerinin  Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge ‘‘ hakkındaki  mesajı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK-1 Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi ve Kıyı Yapılarının Yapım Taleplerinin  Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge

 

Saygılarımızla
İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği
Hande Çaylayık
Dernek Müdürü