Çarşamba, 20 Eki 2021
085/2021 Gemiadamlarının STCW Sürelerinin Uzatılması
dnd logo "
 

İzmir, 02/06/2021
Sayı, 084/2021

 

İMEAK DTO İzmir Şubesinden alınan, "Gemiadamlarının STCW Sürelerinin Uzatılması" hakkındaki duyuruları, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla.
Hande Çaylayık
Deniz Nakliyecileri Derneği-İzmir