Pazartesi, 02 Ağu 2021
066/2021 İlkel Yapılı Ahşap Gemilerın Uygunluk Kontrol Denetim Listesi
dnd logo "
 

İzmir, 30/04/2021
Sayı, 066/2021

 
İMEAK DTO İzmir Şubesinden alınan, ‘‘İlkel Yapılı Ahşap Gemilerın Uygunluk Kontrol Denetim Listesi ” hakkındaki duyuruları, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla.
Hande Çaylayık
Deniz Nakliyecileri Derneği-İzmir