Pazartesi, 02 Ağu 2021
057/2021 Gemi Operasyonlarının Optimizasyonu İle Gemilerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması Konulu Eğitimler
dnd logo "
 

İzmir, 21/04/2021
Sayı, 057/2021

 

İMEAK DTO İzmir Şubesinden alınan, ‘‘Gemi Operasyonlarının Optimizasyonu İle Gemilerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması Konulu Eğitimler” hakkındaki duyuruları, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla.
Hande Çaylayık
Deniz Nakliyecileri Derneği-İzmir