Pazartesi, 02 Ağu 2021
024/2021 Seyir Yardımcıları Hizmeti
dnd logo "
 

İzmir, 17/02/2021
Sayı, 024/2021

 

İMEAK DTO İzmir Şubesinden alınan, “Seyir Yardımcıları Hizmeti” hakkındaki duyuruları, ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 
Saygılarımızla.
Mehti BIKMAZ
İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği – Müdür